www.in7.cz > abscr.cz
Kategorie třídit dle jména Přidejte svůj záznam
http://www.in7.cz - Národní obchodní adresář Čeština

Reklama

Archiv bezpečnostních složek

Kliknutí: 139, Webové stránky doplnil: Jun 2, 2014
Archiv bezpečnostních složek
Archiv bezpečnostních složek
odkaz : abscr.cz
Země: Čeština
Popis:
Organizační složka státu, zpřístupňuje a zveřejňuje dokumenty a archiválie podle zákona o zpřístupňování svazků vzniklých činností bývalé StB, plní na úseku archivnictví úkoly vyplývající z mezinárodních smluv. Provádí vědeckou a výzkumnou činnost v o