www.in7.cz > ibod
Kategorie třídit dle jména Přidejte svůj záznam
http://www.in7.cz - Národní obchodní adresář Čeština

Reklama

ibod

Hledání
Výsledky nalezeny: 1
Mr. RED s. r. o.

Mr. RED s. r. o. « ibod

(Kliknutí: 465;Webové stránky doplnil: Mar 27, 2014, ibod)
Zpracovà¡nà­ nà¡vrhů dle požadavků klienta, realizace pÅà­pravnà½ch pracà­ spojenà½ch se spuÅ¡těnà­m systému, dohled nad chodem systému a jeho rozvoj, analà½zy, hodnocenà­ và½sledků

marketing marketingovã© kampanä› informaänã­ systã©my ibod ibod