www.in7.cz > karatemb.cz
Kategorie třídit dle jména Přidejte svůj záznam
http://www.in7.cz - Národní obchodní adresář Čeština

Reklama

Karate TJ Auto Škoda Mladá Boleslav - sportovní karate a sebeobrana

Kliknutí: 219, Webové stránky doplnil: Apr 15, 2014
Karate TJ Auto Škoda Mladá Boleslav - sportovní karate a sebeobrana
Karate TJ Auto Škoda Mladá Boleslav - sportovní karate a sebeobrana
odkaz : karatemb.cz
Země: Čeština
slovo 1: karate
slovo 2: sportovní karate
slovo 3: karate mladá boleslav
slovo 4: sebeobrana
slovo 5: sebeobrana
Popis:
Úspìšný støedoèeský klub sportovního karate s bohatou historií, nízkými pøíspìvky, zkušenými trenéry a vysokou úrovní. Klub sportovního karate v Mladé Boleslavi nabízí kombinaci sportovního karate, sebeobrany, individuálního pøístupu a pøátelského pro